Kristiina
Määttä

Kokenut HR-johtamisen ammattilainen ja coach

Johtamisen kehittäminen

Menestystä ja merkityksellisyyttä vastuullisella johtajuudella

Työelämän muutokset ja laaja-alainen vastuullisuusajattelu edellyttävät entistä enemmän myös johtajuudelta. Työltä haetaan merkityksellisyyttä ja inhimillisyyttä, osallisuutta ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia. Parhaat osaajat saavat valita työpaikkansa. Vastuulliseen johtajuuteen panostamalla luodaan menestystekijä, jolla sekä työntekijä että organisaatio menestyvät.

Graafi johtamiskulttuurista

Palvelut

Muutosajurit kehitystä ohjaamassa

Erilaiset ilmiöt, kuten tekoäly, hybridityö, digitalisaatio, downshiftaus ja quiet quitting ovat luoneet lisää painetta johtamisen kehittämiselle. Tänä päivänä työltä haetaan merkityksellisyyttä, mielekkyyttä, osallisuutta ja mahdollisuutta onnistua. Uudet joustavat työsuhdemallit, turvallinen työympäristö ja mahdollisuus tasapainottaa työ vapaa-ajan kanssa ovat perusoletuksia. Odotus omien ja organisaation arvojen yhteensopivuudesta nousee usein päätöksenteon kriteeriksi sekä uutta työtä hakeville, että jo organisaatiossa oleville.

Ota yhteyttä, luodaan yhdessä organisaatioonne sopiva vastuullisen johtajuuden malli.

Vastuullinen johtajuus

Vastuullinen johtajuus on sisäänrakennettu organisaation arvoihin, strategiaan ja toimintaan. Se vahvistaa merkityksellisyyden tunnetta, uuden oppimista ja osallisuutta. Vastuullinen johtajuus elää aidosti arjessa läpi kaikkien prosessien ja varmistaa organisaation tuottavuuden inhimillisen tehokkaasti.

Vastuullisen johtajuuden vahvistamisen keinoina toimivat mm. hallituksen ja toimitusjohtajan toiminnan itsearviointi sekä siihen liittyvä kehittymisen tuki, osallistavat arvotyöpajat, organisaatiolle räätälöidyt vastuullisen johtajuuden sparraustyöpajat.

Henkilöstö DD

Yrityskauppojen ja sijoitusten kynnyksellä yhdeksi keskeiseksi arvioitavaksi tekijäksi nousee avainhenkilöstön osaaminen ja sitoutuminen muutokseen. Henkilöstö DD –selvitys tukee päätöksentekoa ja kartoittaa mahdollisia henkilöstöriskejä. Se tuo myös merkittävää lisäarvoa integraatioprosessiin ja varmistaa sen onnistumista.

Coaching

Coachingin merkitys johtajuuden kehittämisen vaikuttavana menetelmänä vahvistuu koko ajan. Ylimmän johdon yksilövalmennukset tuovat selkeää hyötyä liiketoiminnan kehittämiseen.

Interim HRM

Kun organisaatio haluaa väliaikaisesti vahvistaa henkilöstöjohtamistaan, ratkaisu voi olla osa-aikainen Interim HRM. Kyseessä voi olla yllättävä HR-johtamisen resurssivaje tai tilanne, joka vaatii henkilöstöjohtamisen erikoisosaamista. Monipuolinen kokemus ja osaaminen mahdollistavat nopean vastuualueen haltuunoton ja hyödyn organisaation toiminnalle.

OSAAMINEN

Kristiina Määttä

Käytännönläheinen työotteeni yhdistyy vahvaan strategiseen näkemykseen ja liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. Hyödynnän matkan varrella kertynyttä monipuolista tietotaitoa tukiessani asiakkaan tarpeeseen soveltuvan, arjessakin toimivan ratkaisun löytymistä.

Teen, minkä lupaan ja toimin tyynesti tiukoissakin paikoissa. Tuon tullessani hyvää energiaa ja positiivisuutta. Minua on usein kuvattu yhtä aikaa empaattiseksi ja jämäkäksi – molemmat piirteitä, joita myös organisaation vastuullisen johtajuuden onnistuneessa toteutuksessa tarvitaan.

Tavoitteeni on saada sekä johto, että koko organisaatio huomaamaan vastuullisen johtajuuden hyödyt vahvistamalla merkityksellisyyttä, luomalla kehittymisen mahdollisuuksia sekä innostamalla osallistumaan.

Kokemus

 • Lähes 30 vuotta johtamisen ja organisaation kehittämisen hankkeita
 • 11 vuotta esihenkilötyökokemusta
 • Johtamiskokemusta sekä vahvoina kasvun kausina että sopeuttamista
  vaativina liiketoiminnan aikoina
 • Eri kokoisia, eri toimialoilla toimivia, julkisia ja yksityisiä, kansallisia ja kansainvälisiä organisaatiota

Koulutus

 • Certified Business Coach, 2019
 • AS3 Transition Coach Foundation, 2015
 • HHJ-tutkinto, 2014
 • Via Senior Leadership in Action, ylimmän johdon kehitysohjelma, 2008–2009
 • Henkilöstöjohtamisen erikoistumisopinnot, 2005
 • Ekonomi, Hallinto ja organisaatio, 1994

Jäsenyydet

 • Oulun kauppakamari
 • Revontuliryhmä ry
 • Hallituspartnerit ry
 • Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
 • Oulun seudun naisyrittäjät ry
Referenssit

Kontiotuote

Arvolähtöisyys / Vastuullisuuden johtaminen / Eettinen ohjeistus toimintaa viitoittamaan

Kontion johtaminen on viime vuosina perustunut vahvasti arvoihin ja vastuullisuuteen. Arvot luotiin yhdessä, koko henkilöstö osallistaen. Arvojen toteutuminen esihenkilötyössä ja jokaisen kontiolaisen arjen toiminnassa kuvattiin, valmennettiin ja jalkautettiin arvoprosessin yhteydessä. Kristiinan rooli arvoprosessissa on ollut korvaamattoman tärkeää.

Vastuullisuusraportoinnissa Kristiina oli isossa roolissa koko raportoinnin kehittämisessä. Erityisesti hänen vastuullaan oli hyvän hallintotavan ja sosiaalisen vastuun raportointi sekä hyvät käytänteet. Lisäksi Kristiina on ollut merkittävässä roolissa Kontion eettisten ohjeiden luomisessa ja kouluttamisessa. Kristiina vetää projektit tehokkaasti – lopputuloksena on jäsennelty ja jalkautettu kokonaisuus.

Mika Rytky
toimitusjohtaja, Kontiotuote Oy

iLOQ

Arvoprosessi ja johtajuuden kehittäminen

KeyColleaguen fasilitoimana loimme organisaatiomme arvoihin pohjautuvat yhteiset johtamisen periaatteet ja niistä johdetut käytännön toimenpiteet. Työn tulos on osa jokaisen esimiehemme arjen työtä ja se tukee laadukkaan, arvoihin perustuvan johtajuuden toteuttamista globaalissa toiminnassamme.

Minna Tuomikoski
Human Resources Director, iLOQ Oy

Oulun kaupunki

Johtamismallin arviointi ja kehittäminen

Toteutimme keväällä 2018 KeyColleaguen tuella Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden aluejohtamisen malliin liittyvän arviointi- ja kehittämisprojektin. Projektissa selvitettiin toimintamallin vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia haastatteluilla, kyselytutkimuksella ja henkilöstölle järjestetyillä työpajoilla. Hankkeen tuloksena saimme arvokasta tietoa organisaation jatkokehittämisessä hyödynnettäväksi. Kehitysehdotuksista syntyi myös projektisuunnitelma, jonka avulla konkreettisia toimenpiteitä on voitu viedä käytäntöön.

Mika Penttilä
sivistys- ja kulttuurijohtaja, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Oulun kaupunki

Wetteri

Hallitustoiminnan itsearviointi ja toiminnan kehittäminen

KeyColleague toteutti Wetteri Yhtiöiden hallituksen hallitustoiminnan itsearvioinnin keväällä 2019. Arvioinnin tuloksena saimme arvokasta tietoa hallitustyöskentelymme vahvuuksista ja kehittämismahdollisuuksista. Arviointitulosten pohjalta saimme KeyColleaguelta myös konkreettisia jatkokehittämisehdotuksia työskentelyn edelleen vahvistamiseksi.

Sami Klemola
CFO, Wetteri Yhtiöt

Johdon coaching

Johtajuuden vahvistaminen

Olen saanut tehdä Kristiinan kanssa yhteistyötä jo vuodesta 2017. Organisaation kehittämisestä lähtenyt yhteistyömme on muuttunut viime vuosina entistä vahvemmin johdon valmentamiseksi. Kristiinan kanssa olen päässyt puhumaan asioista oikeilla nimillä. Hänen rauhallinen ja analyyttinen lähestymistapansa on auttanut minua jäsentämään omaa rooliani organisaation johdossa sekä omia vahvuuksiani ja kehittämistarpeita. Kristiinan kannustamana olen uskaltanut lähteä työelämässä uusille urille. Hänen pitkä ja laaja-alainen työkokemuksensa antaa hänelle loistavat valmiudet toimia valmentajana – hän osaa taidokkaasti yhdistää omaa työkokemustaan eri teorioihin ja tuo siten arvokasta näkemystä johdon tueksi. Oman kokemukseni perusteella voi lämpimästi suositella Kristiinaa.

Jonna Tamminen

Johdon coaching

Johtajuuden vahvistaminen

Kristiina on toiminut johdon coachina useammalle henkilölle Ammattiopisto Luovin johdossa. Kristiinan kanssa sparrailu on antanut eväitä arjen johtamistyöhön, samoin kuin havahduttanut mahdollisuuksiin vahvistaa toimintaa edelleen. Hänen kykynsä kuunnella, mutta myös erityisesti positiivisella tavalla haastaa, on tukenut nykytilan tarkastelua ja auttanut katsomaan asioita uudesta näkökulmasta oman johtajuuden kehittämiseksi. Coachattavat ovat kokeneet prosessit arvokkaina sekä omaa työtä kehittävänä ja voimmekin lämpimästi suositella Kristiinaa.

Hannu Koivula
toimitusjohtaja, Ammattiopisto Luovi