Asiakkaan tarpeen kokoisia hankkeita

Asiakkaat startupeista pitkäaikaisiin toimijoihin sekä yksityisellä, että julkisella sektorilla

Toimialoina mm. ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, elektroniikkateollisuus, konepajateollisuus, rakentaminen, koulutus, kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut

Referenssejä

Johtamisen kehittämistä monella tasolla

KeyColleague on avustanut PRT Forest -konsernin yhtiöitä mm. hallituksen itsearvioinneissa, johtoryhmien ja esimiestyön kehittämisessä sekä muissa henkilöstön kehittämisasioissa. Kristiina Määtän tapa toimia käytännönläheisesti, suoraviivaisesti ja selkeästi on tuonut merkittäviä parannuksia konsernin toimintaan ja tulokseen. Kristiinan asiantuntemus ja kyky hahmottaa yrityksen kehitystarpeet sekä löytää niihin sopivat ratkaisut ovat poikkeuksellisen hyviä. Olen kiitollinen kaikesta tuesta vuosien varrella.

Mika Rytky konsernin toimitusjohtaja, PRT-Forest

Johtamismallin arviointi ja kehittäminen

Toteutimme keväällä 2018 KeyColleaguen tuella Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden aluejohtamisen malliin liittyvän arviointi- ja kehittämisprojektin. Projektissa selvitettiin toimintamallin vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia haastatteluilla, kyselytutkimuksella ja henkilöstölle järjestetyillä työpajoilla. Hankkeen tuloksena saimme arvokasta tietoa organisaation jatkokehittämisessä hyödynnettäväksi. Kehitysehdotuksista syntyi myös projektisuunnitelma, jonka avulla konkreettisia toimenpiteitä on voitu viedä käytäntöön.

Mika Penttiläsivistys- ja kulttuurijohtaja, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Oulun kaupunki

Toiminnan kehittämisen tuki liiketoiminnan eri tilanteissa

KeyColleague on ollut vuosien aikana organisaatiomme tukena tehostamistoimien suunnittelussa, samoin kuin useissa kehityshankkeissa liittyen johtamisen, organisaatiorakenteen ja henkilöstöjohtamisen osa-alueiden kehittämiseen. Hankkeiden tuloksena olemme saaneet konkreettista opastusta ja käytännön työkaluja arkeen vietäväksi. KeyColleaguen lähestymistapa on hyvin asiakaslähtöinen, käytännönläheinen sekä ratkaisukeskeinen.

Minna Pohjolahenkilöstö- ja viestintäjohtaja, DEN Finland Oy

Arvolähtöinen johtamisen kehittäminen

Toteutimme KeyColleaguen tuella arvolähtöisen johtajuuden kehittämisen hankkeen. KeyColleaguen fasilitoimana loimme organisaatiomme arvoihin pohjautuvat yhteiset johtamisen periaatteet ja niistä johdetut käytännön toimenpiteet. Työn tulos on osa jokaisen esimiehemme arjen työtä ja se tukee laadukkaan, arvoihin perustuvan johtajuuden toteuttamista globaalissa toiminnassamme.

Minna TuomikoskiHuman Resources Director, iLOQ Oy

Valmennuksella vahvistusta esimiestyöhön

KeyColleague on ollut tukenamme toteuttamassa esimiesvalmennuskokonaisuutta vuosien 2015-2019 aikana. Esimiespassi -valmennuksen on suorittanut noin 500 Oulun kaupungin esimiestä 20 eri ryhmässä. KeyColleaguen johdolla esimiehet ovat pohtineet toimivaa työyhteisöä, johtamisen kokonaisuutta ja esimiehen roolia. Valmennus on antanut vinkkejä ja työkaluja osallistujille vietäväksi arjen esimiestyöhön. Valmentajan ote on ollut osallistava ja käytännönläheinen. Suosittelemme mielellämme KeyColleaguea kumppaniksi vastaaviin valmennuksiin.

Seija Soinsaarihenkilöstön kehittämispäällikkö, Oulun kaupunki

Vahvistusta johtoryhmätyöskentelyyn

KeyColleaguen ja Sydänlangan johdolla toteutimme johtoryhmätyöskentelyn kehityshankkeen. Saimme rakentavassa ja kehitykseen tahtovassa hengessä todella paljon aikaiseksi. Yhteinen keskustelu kirkasti mm. mitä foorumeita johtamiseen käytämme ja mitä niissä käsitellään. Uskon, että olemme tämän jälkeen entistä yhtenäisempi joukko ja saamme tuloksia sekä toimenpiteitä aikaiseksi aiempaa enemmän.

Petri Korvatoimitusjohtaja, Lappli-Talot Oy

Hallitustoiminnan itsearviointi ja toiminnan kehittäminen

KeyColleague toteutti Wetteri Yhtiöiden hallituksen hallitustoiminnan itsearvioinnin keväällä 2019. Arvioinnin tuloksena saimme arvokasta tietoa hallitustyöskentelymme vahvuuksista ja kehittämismahdollisuuksista. Arviointitulosten pohjalta saimme KeyColleaguelta myös konkreettisia jatkokehittämisehdotuksia työskentelyn edelleen vahvistamiseksi.

Sami KlemolaCFO, Wetteri Yhtiöt

Konkreettisia uudistuksia johtoryhmäkäytäntöihin ja yhteiseen tapaan toimia

KeyColleague ja Sydänlanka toteuttivat johtoryhmällemme varsin antoisan johtoryhmäpäivän.  Pysähdyimme yhdessä pohtimaan johtoryhmän tarkoitusta, toiminnan käytäntöjä ja vuorovaikutusta.  Ulkopuolisten fasilitaattorien käyttö mahdollisti aktiivisen ja avoimen keskustelun johtoryhmämme toiminnan edelleen kehittämiseksi.  Tuloksena päivästä sovimme konkreettisia uudistuksia sekä johtoryhmäkäytäntöihin, että yhteiseen tapaamme toimia.  Kristiinan ja Sarin asiakaslähtöinen toteutus varmisti myös tehokkaan ajankäytön; saimme paljon aikaan yhden työpäivän aikana!

Harri LeinonenCEO, Focalspec Oy

Konkreettisia keinoja esimiestyön ja työyhteisön toimivuuden vahvistamiseen

KeyColleague Oy on ollut tukenamme toteuttamassa organisaation kehityshanketta, johon sisältyi esimiestyön valmennusohjelma sekä koko työyhteisölle suunnattu toimivan työyhteisön kehittämispaja. Kokonaisuus suunniteltiin asiakaslähtöisesti ja organisaatiomme tarpeita hyvin vastaavaksi. Hankkeen myötä olemme löytäneet konkreettisia keinoja vahvistaa organisaatiomme esimiestyötä ja työyhteisön toimivuutta entisestään.

Sami Savilaaksojohtaja, Kirkon palvelukeskus