Ollappa tänäänkin esimies, joka on läsnä ja kuulolla

Usein esimiesvalmennuksissa pohditaan sitä, mistä esimiehen läsnäolo syntyy. Kuulen osallistujien huolia siitä, että oma tiimi on hajallaan ja monessa paikassa ei voi olla fyysisesti yhtä aikaa. Tässä poikkeuksellisessa hetkessä tuo huoli kertaantuu – kenelläkään esimiehellä ei juuri ole mahdollisuutta tavata tiimiläisiään kasvotusten, vaan yhteydenpito hoidetaan etäyhteyksien päästä.

Siksipä onkin hyvä miettiä, mistä tunne esimiehen läsnäolosta syntyy. Se syntyy siitä, että esimies on tavoitettavissa. Vastaa puhelimeen, kun soitan. Tai jollei juuri siinä hetkessä pysty, voin luottaa siihen, että hän palaa heti kun mahdollista. Vastaa sähköpostiini kohtuullisessa ajassa, kun asia odottaa hänen kannanottoaan. Ottaa itsekin yhteyttä – vaikkapa vaan kysyäkseen kuulumisiani. Pysähtyy asiani äärelle – tapahtuipa kohtaaminen kasvotusten tai millä tahansa viestinnän välineellä. Luo tunteen, että hän kuuntelee ja kuulee.

Läsnäolo ja tavoitettavuuden varmistaminen ei ainoastaan edistä asioiden hoitoa. Siihen latautuu erittäin vahva arvostuksen – tai heikosti hoidettuna arvostamattomuuden – tunne. Kun koen, että esimies on asialleni läsnä, vahvistuu ajatus, että esimies on kiinnostunut ja arvostaa sekä työtäni, että minua tiimiläisenä. Motivaation ja sitoutumisen kannalta puhutaan ensiarvoisen tärkeästä asiasta. Juuri tämän vuoksi ihmiset usein muistelevat työuransa parhaana esimiehenä henkilöä, joka on pystynyt kohtaamisissa välittämään aidon läsnäolon tunteen.

Sen lisäksi, että esimies on läsnä tiimiläiselle, on tässä hetkessä tärkeää silloin tällöin koota koko tiimi paikalle virtuaalitapaamiseen. Näin saadaan vaihtaa ajatuksia porukalla, tuulettaa tuntemuksia ja sparrailla ratkaisuja tähän uuteen tilanteeseen. Itsellä on onni edelleen pitää yhteyttä ensimmäisen oman tiimini loistaviin kollegoihin Nokia-ajoilta. Niitä aikoja muistellessa, tiimiläiset nostavat usein esiin ”kuulumiskierroksen” – tavan aloittaa viikoittainen, yhteinen tiimipalaveri. Tuolla kierroksella jokainen kertoi tärkeimmät kuulumisensa työhön, mutta usein myös muuhun elämään, liittyen. Se yhdisti meitä ja vahvisti näin keskinäistä luottamusta.  Tiimiläisille se oli viesti, että esimiehenä olin kiinnostunut heidän tilanteestaan muutoinkin kuin työhön liittyen. Se, että asia nousee esiin vielä parinkymmenen vuoden päästä, kertoo käytännön vaikuttavuudesta. Rohkaisenkin siis jokaista esimiestä järjestämään kuulumiskierroksen myös oman tiiminsä kanssa.

Epävarmuus tulevasta asettaa esimiehen toiminnan suurennuslasin alle. Nämä ovat tilanteita, jossa johtajuus todella punnitaan. Huolehditaan, että yksi hyvän johtajuuden kulmakivistä – läsnäolon taito – mainitaan tärkeänä kannattelevana tekijänä, kun näistä ajoista selviämistä tulevaisuudessa muistellaan.